ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
เนื่องจากเว็บมาสเตอร์ได้มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสังชนียสถาน 4 ตำบล ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2553 ได้มีโอกาสถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้ จึงขอนำเสนอ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ
 
สวนลุมพินีวัน
สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศเนปาล

 
สวดมนต์ทำนองอินเดียแท้
เด็กอินเดียสวดมนต์  เพื่อแลกกับเศษตังค์กับนักแสวงบุญ ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

 
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคาในยามเย็น เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ผู้คนหลั่งไหลมาเพื่อบูชา ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

 

พิธีบูชาแม่น้ำคงคา
ทุกค่ำคืน ชาวฮินดูจะทำพิธีบูชาแม่น้ำคงคา ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ และมีชาวต่างชาติให้ความสนใจมาก ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย