โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
เนื่องจากเว็บมาสเตอร์ได้มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสังชนียสถาน 4 ตำบล ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2553 ได้มีโอกาสถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้ จึงขอนำเสนอ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ
 
สวนลุมพินีวัน
สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศเนปาล
 
พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย
 
สวดมนต์ทำนองอินเดียแท้
เด็กอินเดียสวดมนต์ เพื่อแลกกับเศษตังค์กับนักแสวงบุญ ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
 
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำคงคาในยามเย็น เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ผู้คนกำลังหลั่งไหลมาเพื่อบูชา ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
 
พิธีบูชาแม่น้ำคงคง
ทุกค่ำคืนชาวฮินดู จะทำพิธีบูชาแม่น้ำคงคา ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และชาวต่างชาติให้ความสนใจมาก ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย