ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พระเทพพุทธิมุนี ประธานในพิธ๊ กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน
ประธานฯเจิมหนังสือเรียน
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชายที่เรียนดี ประพฤติดี
มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนหญิงที่เรียนดี ประพฤติดี
รองผู้อำนวยการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
คณะครู อาจารย์ ที่เป็นบรรพชิต เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียง
นักเรียนกล่าวคำน้อมรำลึกถึงบูชาพระคุณของครู
นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน
คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมหน้า
ศิษย์ขอน้อมกราบพระคุณครูด้วยความเคารพยิ่ง
นักเรีบนพร้อมใจกับน้อมกราบพระคุณครู ด้วยความเคารพ
หนูน้อยอนุบาล แสดงความกตัญญูกราบพระคุณครู
นักเรียนที่เป็นสามเณร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมหน้า
กราบพระคุณครูที่เคารพ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,20:21   อ่าน 1301 ครั้ง