ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Srichan Night Neon Party 2019)
    โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น อนุบาล 3,ประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน   รูป/คน  เมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม 2561 ในงานมีการแสดงของนักเรียนในระดับต่าง ๆ และเลี้ยงอาหาร (โต๊ะจีน) มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมมากมาย  โดย พระครูสุทธิจิตติมงคล กล่าวเปิดงาน (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขยยาย)
คณะครูรับการลงทะเบียน
นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี
พระครูสุทธิจิตติมงคล ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน และกล่าวเปิดงาน
การแสดงเปิดงาน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล
ผู้ปกครองมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แสดงบนเวที
การแสดงของนักเรียน
ตัวแทนครูมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี
รองผู้อำนวยการมอบรางวัลพิเศษแก่ผู้โชคดี
ตัวแทนครูมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,13:16   อ่าน 841 ครั้ง