โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทางโรงเรียนจัดงานเลี้ยงให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
คณะครูรับการลงทะเบียน
นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี
พระครูสุทธิจิตติมงคล ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน และกล่าวเปิดงาน
การแสดงเปิดงาน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล
ผู้ปกครองมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แสดงบนเวที
การแสดงของนักเรียน
ตัวแทนครูมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี
รองผู้อำนวยการมอบรางวัลพิเศษแก่ผู้โชคดี
ตัวแทนครูมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,13:16   อ่าน 118 ครั้ง