โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ศาลาหลักคำวัดศรีจันทร์

พระครูสุทธิจิตติมงคล ประธานในพิธี
ประธานในพิธีนำสวดมนต์ไหว้พระ
ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2562,14:02   อ่าน 54 ครั้ง