ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดศรีจันทร์  ได้จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในงานฯมีกิจกรรมฝึกทดลองทางวิทยาศาตร์มากมาย และได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในโลกปัจจุบัน  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2562,00:34   อ่าน 416 ครั้ง