ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์
เรื่อง  ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาพลศึกษา) โรงเรียนวัดศรีจันทร์
 
      ด้วยตามที่โรงเรียนวัดศรีจันทร์  ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาพลศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ไปแล้วนั้น  การสอบคัดเลือก ฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนฯ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
       ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาพลศึกษา
                 ลำดับที่  ๑. นายนันทภูมิ  เกษลา
                 ลำดับที่  ๒. นายนัฐพงศ์  สุวรรณวงศ์  (อันดับสำรอง)
 
       ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้าทำงาน ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดศรีจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
 
        ประกาศ ณ วันที่่ ๓๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
 
                                                                              
 
                                                            นางสาวมะลิวัลย์  ภูขาว
 
                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
                                                             โรงเรียนวัดศรีจันทร์
                                                     วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2555,12:16   อ่าน 3653 ครั้ง