โรงเรียนวัดศรีจันทร์
681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-239768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเด็กนักเรียนดีศรีจันทร์เรา (อ่าน 178) 07 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีจันท (อ่าน 179) 07 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ UPDATE (อ่าน 3193) 30 เม.ย. 56
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 3203) 31 ต.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาธรรมะ โครงการร่วมธรรมะ ประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด (อ่าน 2711) 18 ส.ค. 55
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ครูภาษาไท (อ่าน 2369) 27 ก.ค. 55
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งครู(สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเคมี) โรงเรียนวัดศรีจันทร์ (อ่าน 2391) 05 ส.ค. 54
โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2554 (อ่าน 2239) 22 ก.ค. 54
โครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 3160) 11 ก.ค. 54
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม พัฒนาผู้นำนักเรียน (อ่าน 1915) 03 ก.ค. 54
ประกาศผลการประกวดพานดอกไม้-ธูปเทียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 3570) 03 ก.ค. 54
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 1313) 11 มิ.ย. 54
กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1676) 11 มิ.ย. 54