ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอลผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อนักเรียน : สามเณรคมสัน พันธ์จันทร์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2560,09:54   อ่าน 404 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อนักเรียน : สามเณรวันชัย สาลี
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2560,09:42   อ่าน 479 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 งานประกวดเต้นประกอบหางเครื่องชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี พ.ศ.2559
ชื่อนักเรียน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559,13:31   อ่าน 634 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรทศพร ชายคำ,สามเณรนครินทร์ เขียวหนู
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,15:17   อ่าน 797 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาธรรมะ โครงการร่วมธรรมะ ประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
ชื่อนักเรียน : สามเณรพลวัฒน์ พลพุทธา,สามเณรพรเพชร
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2555,15:47   อ่าน 2162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : สามเณรคมสัน บุญประดับ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2554,21:21   อ่าน 1692 ครั้ง